služba

  • 41234257-2.jpg

slu?by

Vo?né slu?by
  • Wi-Fi
  • pripojeného k Internetu po?íta?a
  • Sprchový
  • Prá?ky
  • bielize? a uteráky
  • Mikrovlnná rúra
  • ?aj a káva

Na?e pohostinstvá
Pohostinstvo ako uvítací rodinou a blízkymi priate?mi!
Odstránili sme bariéru medzi recepciu a zákazníkom, pokojne komunikova? s nami!
Výmena emócií nebol nájdený v luxusných hoteloch!
Pohodlné, ako keby ste sa vrátil do svojho domova!
V hoteli, ktorý udr?uje neustále priná?a pocit "zábava" so zamestnancami.