Servis

  • 41234257-2.jpg

slu?by

Volné slu?by
  • Wi-Fi
  • p?ipojeného k Internetu po?íta?e
  • Sprchový
  • Pra?ky
  • prádlo a ru?níky
  • Mikrovlnná trouba
  • ?aj a káva

Na?e pohostinství
Pohostinství jako uvítací rodinou a blízkými p?áteli!
Odstranili jsme bariéru mezi recepci a zákazníkem, klidn? komunikovat s námi!
Vým?na emocí nebyl nalezen v luxusních hotelech!
Pohodlné, jako kdybyste se vrátil do svého domova!
V hotelu, který udr?uje neustále p?iná?í pocit "zábava" se zam?stnanci.